BVCpodden

95: Rädda barn: "Du kan hjälpa dom att bli modiga"February 21st, 2020  •  33 mins 36 secs  •  Download (28.2 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

En barnbok om rädda vuxna - för att hjälpa rädda barn. Hur hänger det ihop?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med Lars Klintwall, författare till boken Veterinären som var rädd för hundar.
Boken är skriven för barn i åldern 3–8 år, baseras på vetenskapliga metoder som används i KBT och hjälper föräldrar att prata med barn om rädslor – och om hur de går att övervinna.
Lars Klintwall är också barnpsykolog och lektor vid Stockholms universitet där han undervisar och forskar inom barnpsykoterapi.