BVCpodden

58: Hur pratar man om barn och övervikt?February 21st, 2019  •  37 mins 25 secs  •  Download (30.1 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Ska man prata med barn om övervikt?
Hur pratar man med föräldrarna?
Hur ska föräldrarna prata med barnen?
Barnhälsovårdspskykolog Malin Bergström samtalar med Sofia Trygg Lycke - vårdutvecklingsledare, specialistsjuksköterska i barn- och ungdomsmedicin och grundutbildad psykoterapeut med barn- och ungdomsinriktning.