BVCpodden

124: Förstoppning: Varför har det blivit så vanligt?August 26th, 2021  •  53 mins 52 secs  •  Download (34.4 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Förstoppning hos små barn blir allt vanligare.
Varför? Och vad kan man göra åt det?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström möter Malin Borgström, barnsjuksköterska och urotarmterapeut, som har skrivit boken Besvär med tarm och urinblåsa hos barn – behandlingsmetod för barnhälsovården.