SSR Meestervertellers

Episode 37: Reijer Passchier - Digitalisering en de balans van de trias politicaAugust 12th, 2021  •  14 mins 39 secs  •  Download (20.2 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Reijer Passchier is universitair docent staatsrecht bij de Open Universiteit en de Universiteit Leiden. Naar aanleiding van zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtstaat gaat hij in deze podcast in op de verschuivende machtsverhoudingen binnen de trias politica.

Door de inzet van kunstmatige intelligentie wordt de uitvoerende macht steeds efficiënter. Tegelijkertijd loopt de rechterlijke macht achter bij deze digitalisering. Hoe erg is dat en wat kunnen we daar aan doen?

Passchier gaat met Daan Langkamp in gesprek over techniek als een sociaal fenomeen en besluiten die niemand meer kan uitleggen.