SSR Meestervertellers

Episode 44: Rinus Otte - Maatwerk of rechtszekerheid?June 29th, 2022  •  21 mins 49 secs  •  Download (30 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Procureur generaal Rinus Otte gooit graag een steen in de vijver. Een goed functionerende rechtstaat is namelijk gebaat bij een stevige discussie.
In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Rinus Otte in gesprek met Daan Langkamp over het spanningsveld tussen maatwerk en rechtszekerheid en de disbalans tussen de wetgevende macht en de rechtgevende macht.