SSR Meestervertellers

Episode 50: Margreet Blaisse en Remco van Tooren - Van buiten naar binnenJanuary 27th, 2023  •  25 mins 3 secs  •  Download (57.4 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Negenenveertig afleveringen lang probeerden we met zeer uiteenlopende gasten stof tot nadenken te bieden over zaken die spelen binnen de rechterlijke organisatie.
Voor deze 50e aflevering richten we de blik naar binnen: wat kan SSR als opleidingsinstituut van Rechtspraak en Openbaar Ministerie zelf bijdragen?

We vroegen Margreet Blaisse en Remco van Tooren, rector en conrector van SSR, om zonder voorbereiding naar de studio te komen en gaven ze een paar minuten voor opname een lijst met prangende vragen. Wat kunnen we van SSR verwachten de komende jaren? Hoe kan SSR bijdragen aan brede begrippen als ‘tijdige rechtsspraak’ en ‘rechtsstatelijkheid’. Lukt het wel om meer mensen op te leiden als docenten minder tijd hebben? En wat wordt er eigenlijk bedoeld met kwalitatieve herontwikkeling?