SSR Meestervertellers

Episode 32: Johan Bac - Het lot van de taakstrafApril 15th, 2021  •  19 mins 2 secs  •  Download (26.2 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

In deze aflevering is te gast: Johan Bac, algemeen directeur van Reclassering Nederland. Naar aanleiding van het voorgenomen taakstrafverbod gaat hij met Daan Langkamp in gesprek over het belang van de taakstraf. De taakstraf is - naast de geldboete en vrijheidsbeneming - al zo’n 20 jaar één van de drie hoofdstraffen in ons rechtsstelsel. Toch worden aan het opleggen van een taakstraf steeds vaker voorwaarden gesteld. Bac legt uit waarom hij dit een zorgelijke ontwikkeling vindt.