SSR Meestervertellers

Episode 51: Derk Venema en Arie-Jan Kwak - De integere rechterApril 5th, 2023  •  25 mins 9 secs  •  Download (34.6 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

De kernwaarden waarmee je als rechter moet werken, kunnen complex zijn en soms zelfs met elkaar in strijd. Welke keuzes maak je dan als je integer wilt handelen?
Arie-Jan Kwak en Derk Venema, beiden universitair docent en docent beroepsethiek bij SSR, schreven het boek ‘’De integere rechter’

In gesprek met Daan Langkamp bespreken ze in deze aflevering van SSR Meestervertellers verschillende ethische aspecten in het werk én het privéleven van de rechter. Kwak en Venema leggen uit dat beroepsethiek geen simpele toolkit is met handreikingen om de juiste oplossing te vinden, maar dat er wel manieren zijn om verstandig met dit soort dilemma’s om te gaan.