Wrecsam ... A Thu Hwnt

Episode 2: Wrecsam: Parhaed yr hen iaithNovember 11th, 2022  •  30 mins 35 secs  •  Download (42.1 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Mae Ifan Wyn, llais Clwb Pêl-droed Wrecsam yn edrych ar y newidiadau yn y defnydd o'r iaith Gymraeg yn ardal Wrecsam, a'r effaith mae Rob a Ryan wedi cael ar enw da rhyngwladol y Gymraeg.