BVCpodden

65: Resa med små barn: "Vi kan inte vaccinera oss mot trafikolyckor och drunkning"April 11th, 2019  •  36 mins 43 secs  •  Download (28.2 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Vad gäller med vaccinationer?
Inom Norden? Europa? Resten av världen?
Räcker sprutorna man får på BVC?
Hur förebyggar man olyckor och smitta?
Vilka sjukdomar är värst att få?
Hur gamla bör barnen vara när man åker?
Malin Bergström (barnhälsovårdspskykolog) samtalar om småbarn och resor med Jeanette Björnell (barnsjuksköterska och vårdutvecklare) och Helena Hervius Askling (smittskyddsläkare, infektionsläkare, överläkare på vaccionationsteamet Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och vaccin-forskare).