BVCpodden

129: Barn med funktionsnedsättningar: "Hitta en vardag som funkar för alla"December 27th, 2021  •  38 mins 38 secs  •  Download (28.3 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Vem räknas som anhörig till ett barn med funktionsnedsättningar?
Hur funkar stödet man kan få?
Vem är berättigad?
Ska man säga nedsättning eller variation?
Vilka är de vanligaste frågorna?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med
Mona Pihl, möjliggörare och praktiker på NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och sjuksköterska på habiliteringen i Uppsala.