BVCpodden

97: Corona och små barn: Hur pratar man med oroliga, hur stöttar man de värst drabbade?March 20th, 2020  •  32 mins 1 sec  •  Download (24.5 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Hur ska föräldrar hantera sin egen oro för corona-viruset? Och sina barns oro?
Vad kan BVC göra för att stötta och hjälpa de barn som drabbas värst?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar - och ger praktiska tips - med Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen.