BVCpodden

133: Rökning: "Barn är en motivation att sluta"March 29th, 2023  •  35 mins 6 secs  •  Download (26.2 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Hur många barn utsätts för tobaksrök i hemmet?
Är det en hälsorisk om någons kläder luktar rök?
Vilka är det som fortfarande röker?
Och hur får man gratis hjälp att sluta?
Malin Bergström, barnhälsovårdspsykolog, samtalar med Joanna Stjernschantz Forsberg, läkare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, och Sebastian Nykvist, tobaksavvänjare och psykologistudent.