Easy Catalan: Learn Catalan with everyday conversations | Converses del dia a dia per aprendre català

26: Katalonskis everywhereMarch 10th, 2022  •  36 mins 31 secs  •  Download (25.5 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Conversem amb Halldór Már, el músic catalanoislandès que ha viatjat arreu del món per conèixer desenes d'aprenents de català.