Easy Catalan: Learn Catalan with everyday conversations | Converses del dia a dia per aprendre català

41: Com parlar del suïcidiSeptember 22nd, 2022  •  30 mins 6 secs  •  Download (22.2 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Som al segle XXI, però hi ha diversos temes que encara són tabú, com ara la mort per suïcidi. Parlem-ne!