Easy Catalan: Learn Catalan with everyday conversations | Converses del dia a dia per aprendre català

22: NeologismesJanuary 13th, 2022  •  24 mins 59 secs  •  Download (17.6 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Analitzem què significa la paraula de l'any 2021 i la resta de neologismes finalistes.