Easy Catalan: Learn Catalan with everyday conversations | Converses del dia a dia per aprendre català

14: Mots, mots i més motsSeptember 23rd, 2021  •  27 mins 43 secs  •  Download (19.5 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Comentem alguns dels nostres mots preferits i fem un repàs de l'obra i la figura de Pompeu Fabra.