Easy Catalan: Learn Catalan with everyday conversations

57: La nostra casa idealFebruary 16th, 2023  •  24 mins 10 secs  •  Download (45.9 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Posats a imaginar, com seria la casa dels nostres somnis?