Easy Catalan: Learn Catalan with everyday conversations

86: La revolta de l'Iran, un any desprésSeptember 28th, 2023  •  29 mins 19 secs  •  Download (54.9 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

La Shima ens explica com ha evolucionat el moviment de les dones a l'Iran