Easy Catalan: Learn Catalan with everyday conversations

90: Els signes del zodíac (amb el Matthew)October 26th, 2023  •  29 mins 56 secs  •  Download (56.1 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

El Matthew ens explica les característiques principals de cada signe del zodíac.