Easy Catalan: Learn Catalan with everyday conversations

77: La política catalanaJuly 20th, 2023  •  30 mins 4 secs  •  Download (56.3 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Descrivim breument els principals partits polítics de Catalunya