O biznesie - podcast Ican Management Review

Jak budować odpowiedzialną firmę 4.0October 23rd, 2020  •  1 hr 10 mins  •  Download (49.4 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Firmy nie mogą już mieć na uwadze wyłącznie finansowego efektu swoich działań, muszą też uwzględniać ich aspekt środowiskowy i społeczny. Jest to spowodowane m.in. oczekiwaniami grup interesariuszy i kolejnymi regulacjami prawnymi. Czym charakteryzuje się odpowiedzialna firma 4.0 i dlaczego odpowiedzialność jest skutecznym przepisem na odporność?
Spostrzeżeniami na te i wiele innych tematów dzieli się Rafał Rudzki, ekspert do spraw zarządzania i odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju z firmy doradczej Deloitte. Rozmawia Joanna Koprowska z redakcji „ICAN Management Review” oraz „MIT Sloan Managament Review Polska”.