O biznesie - podcast ICAN Institute

Kultura organizacji w firmieNovember 12th, 2020  •  44 mins 36 secs  •  Download (30.7 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Komfort pracy, możliwość rozwoju, współpraca i konstruktywne relacje przyciągają cennych pracowników co najmniej na równi z konkurencyjnym wynagrodzeniem. Wraz z rozwojem koncepcji przywództwa oczywisty staje się termin kultura organizacyjna, bo to właśnie sposób przywództwa tworzy ją i wzmacnia. O ile jednak o przywództwie wiemy coraz więcej i lepiej je rozumiemy – dzięki programom rozwoju przywództwa – to kultura organizacyjna wciąż jest postrzegana jako mglisty i niedookreślony aspekt spojrzenia na organizację.

Jak w takim razie zdefiniować kulturę organizacji? Jaka powinna być, a jaka jest? Czy możliwy jest uniwersalny, dopasowany do profilu firmy model? Na te i inne pytania odpowiada dr Maria Mycielska, autorka „Praktycznego poradnika zarządzania kulturą firmy”, który ukaże się staraniem ICAN Institute.

Rozmawia Monika Żuber-Mamakis z redakcji „ICAN Management Review” oraz „MIT Sloan Managament Review Polska”.