Дроб и чѝли

72: Лидерство и гостоприемство в ХоРеКа бранша с Борис Секулски и Ники Нейков - 2October 19th, 2022  •  43 mins 16 secs  •  Download (59.8 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Втората част от разговора ни за лидерството и гостоприемството в хорека бранша.