BVCpodden

107: Försummelse: "Det är lika allvarligt som misshandel"September 17th, 2020  •  46 mins 10 secs  •  Download (37.4 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

"Barn försummas när deras basbehov inte tillfredställs - obeoende orsak"
Våld som inte syns är svårt att upptäcka. För alla som jobbar i barnhälsovården är det viktigt att se de försummade barnen.
Hur gör man det? Vad gör man sen?
Barnshälsovårdspsykolog Malin Bergström samtalar med forskaren Björn Tingberg. Tillsammanas med kollegan Doris Nilsson har han sammanställt en kunskapsöversikt om försummelse.