BVCpodden

109: Depression, screening och utlandsfödda mammor: "Det handlar om att se individen"November 2nd, 2020  •  37 mins 23 secs  •  Download (24.7 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Barnhälsovården gör screening av depression och psykisk ohälsa hos mammor. Vad är utmaningen när mammorna inte talar svenska? Hur går det till? Vilka lärdomar finns?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström zoom-samtalar med Malin Skoog - distrikssköterska, vårdutvecklare och doktorand. Henns avhandlingsarbete handlar om screening för post partum depression av icke-svensktalande mödrar i Barnhälsovården.