BVCpodden

90: Musik och barn: "Man kan inte sitta i knät på en bandspelare"November 25th, 2019  •  56 mins 9 secs  •  Download (41.7 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Vad är det som händer när riktigt små barn hör musik?
Hur jobbar en musikpedagog med olika åldrar?
Vilka sånger och ramsor funkar bäst?
Barnhälsovårdspsykolog Malin Bergström möter Marie Rindborg, musikpedagog och körledare med inrikting på barn och rytmik.
Tillsammans spelar, sjunger och samtalar dom om barn och musik.