Rush Talk

Episode 23: Rush Talk 23: Quasinonchalant over Quantum ComputersJune 22nd, 2016  •  15 mins 33 secs  •  Download (14.2 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Dit keer een andere uitzending dan dat je wellich…