Yr Haclediad

Episode 26: 26: Yr un byw na fu21: Hei Mistar Urdd!February 13th, 2013  •  1 hr 16 mins  •  Download (36.5 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Ar yr Haclediad diweddaraf i gnesu‘ch cocyls bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod digwyddiad Hacio’r Iaith ’13 gyda’u gwestai arbennig Gareth Morlais. Bydd y criw hefyd yn cymryd cipolwg ar wasanaeth fideo byr newydd Twitter, Vine, ac yn[...]