Glitch Podcast

24: Payal Arora—"The internet is a heaven of privacy... if you live in a single room apartment with five others."December 20th, 2019  •  1 hr 23 mins  •  Download (77.4 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Alles wat je denkt te weten over het internetgebruik van mensen in ontwikkelingslanden kan op de schroothoop,", zegt Payal Arora. Zij heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van de nieuwe internetgebruikers in The global south. En wat blijkt? Alles wat we in het westen over deze groep bedenken blijkt keer op keer niet te kloppen. Een bizar leuk gesprek. In het Engels, dat wel