Тилда Наклонена Черта

11: Борис Симандов (Node, Go и архитектура)November 24th, 2022  •  3 hrs 59 mins  •  Download (192 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Стефан, Владо и Боби решиха да си поговорят надълго и нашироко за разнообразни теми в програмирането. Справиха се с "надълго".