Тилда Наклонена Черта

16: Борислав Станимиров (C++ и game development)February 23rd, 2023  •  3 hrs 23 mins  •  Download (163 MB)  •  Link with Timestamp

RSS Feed

Този път сме с Боби и си говорим за C++, както и неговия опит в правенето на игри